Zelfvertrouwen in communicatie

Ongeacht of het om gewoon onderling ‘converseren’ of om ‘productieve communicatie’ gaat, in hoeverre vindt u dat er tijdens een gesprek voldoende aandacht of belangstelling is voor uw argumenten, of uw persoonlijke onderwerpen terwijl dat voor u toch écht belangrijke gesprekspunten zijn?

Hoe goed lukt het u bijvoorbeeld om:

  • uw ideeën, standpunten en wensen tijdens het gesprek over te brengen?
  • invloed uit te oefenen op de richting en uitkomst van het gesprek?
  • rust in het gesprek te brengen en de ander uitnodigen om te praten?
  • de leiding over een gesprek over te nemen en te behouden?
  • tijdens het gesprek de balans te houden tussen ‘geven’ en ‘nemen’?
  • vanuit zelfvertrouwen productiever te communiceren?
  • de vragen om te leiden naar een voorstel?
  • in voorkomende gevallen concrete afspraken tot een overeenkomst te maken?
  • het gesprek te beëindigen met een prettig gevoel?

Bovenstaande negen punten kunt u vast nog wel aanvullen met uw eigen ervaringen.

Wat is úw argument om uw interactieve, communicatieve vaardigheden te verbeteren en daarmee ook uw relaties, ongeacht de situatie?

De workshop  ‘Zelfvertrouwen in communicatie’

Het programma omvat vier dagdelen van ca. 3,5 uur en het eerste dagdeel wordt de onderliggende theorie uitgelegd aan de hand van modellen en praktijkvoorbeelden (2/3), waarna er geoefend wordt (1/3). Het tweede dagdeel wordt gestart met oefenen (2/3) waarna de cursisten met behulp van de modellen hun ervaringen duiden en uitleggen. Het derde en vierde dagdeel wordt bijna geheel benut aan door de cursisten ingebrachte situaties en het bespreken ervan, het naspelen en daarmee oefenen.

Dit bericht is geplaatst in COMMUNICEREN. Bookmark de permalink.